آخرین خبر از نحوه افزایش قیمت ها

فاز 8,سایت مسکن مهر,سامانه مسکن مهر پردیس,فاز 5,فاز 9,دره آرا,دره بهشت,انبوه سازان,افزایش قیمت فاز 11,افزایش قیمت مسکن مهر پردیس,امتیاز مسکن مهر,مسکن مهر پردیس,مسکن مهر پردیس کوزو,کوزو,امتیاز آورده,فاز 11,فاز 11 پردیس,
متوسط اضافه پرداختی برای هر واحد مسکن مهر  ۳ تا ۴ میلیون تومان استقائم مقام وزیر راه و شهرسازی و مجری طرح مسکن مهر با بیان اینکه پرداخت مابه التفاوت افزایش قیمت مسکن مهر به استان ها ابلاغ شده است، گفت: اگر میانگین مسکن مهر را 35 میلیون تومان در نظر بگیریم با زیربنای 90 متر،…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس