آشنایی با محله آرمانشهر فاز 11

آرمانشهر,واحدهای آماده افتتاح,آشنایی با محله آرمانشهر فاز 11,آرمانشهر فاز11,محله های آماده افتتاح در فاز 11,
یکی از 12 محله فاز11 شهر پردیس محله آرمانشهر در بخش شمال غربی فاز11 بوده که شامل بلوک های 44 تا 129 زون 5 می باشد. در تقسیم بندی فاز11 به محلات و نواحی مختلف، ا

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس