آورده متقاضیان فاز ۱۱پردیس باید به ۳۷ میلیون برسد

مهلت پرداخت 12 میلیون,کوزو,کوزوپارس,شهرآرا,ارادره,مسکن مهر4,مسکن مهر,مسکنمهر,فاز11,
تاخیر در تحویل واحدهای متقاضیانی که واریزشان کامل نشود مدیرعامل شهر جدید پردیس با بیان اینکه آورده متقاضیان مسکن مهر در فاز ۱۱ پردیس باید…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس