احتمال رفتن مسکن مهر پردیس به ناکجاآباد

مسکن مهر پردیس,انتخاب سرپرست عمران پردیس,تحویل مسکن مهر,افتتاح مسکن مهر,هیئت مدیره شرکت عمران پردیس,استعفا رجب صلاحی,تغییرات مدیریتی مسکن مهر,
به نقل از تسنیم - 1395/03/17 در حالی رایزنی برای انتخاب سرپرست عمران پردیس ادامه دارد که تغییرات مدیریتی در این شرکت تنها زمانی به تسریع روند افتتاح…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس