اشکال تراشی به جای اقدام برای تکمیل مسکن مهر

مسکن مهر پردیس,زمان تحویل مسکن مهر پردیس,اخرین خبر مسکن مهر پردیس,ls;k liv \vnds,مسکن مهر,اشکال تراشی به جای اقدام جهت تکمیل مسکن مهر,
با گذشت 3/5 سال از دولت یازدهم و تعویق‌های چندباره در تحویل مسکن مهر، مسئولان وزارت راه و شهرسازی همچنان به جای اقدام برای تکمیل و تحویل خانه‌های…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس