اظهارات جدید آخوندی درباره مسکن مهر؛ "مسکن مهر دردی از مردم دوا نمی‌کند"

به نقل از خبرگزاری تسنیم - 1395/05/06   به فاصله حدود دو هفته پس از تفقد مسکن مهر توسط وزیر راه با این عنوان که "همه را گرفتار کرده است"، آخوندی…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس