افزایش قیمت مسکن مهرغیرقانونی است

وزارت راوشهرسازی,افزاسش قیمت پروژه های مسکن مهر شهر پردیس,نمایندگان مجلس,افزایش قیمت,شهر پردیس,مسکن مهر,شهرپردیس,پروژه های مسکن مهر,عضوکمیسیون,
عضو کمیسیون عمران مجلس هرگونه افزایش قیمت پروژه های مسکن مهر شهر پردیس را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: نمایندگان مجلس پیگیر این افزایش غیرقانونی…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس