امتناع شرکت ترکیه ای کوزو از تحویل مسکن مهر به مردم

مسکن مهر پردیس,اختلافات مالی,تحویل واحدها,ls;k liv \vnds,تحویل مسکن مهر پردیس,واحدهای مسکن مهر,پردیس,
شرکت ترکیه ای کوزو به دلیل اختلافات مالی باشرکت عمران پردیس از تحویل واحدهای مسکن مهر این شهر به مردم خودداری می کند.

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس