تخلف 10 هزار میلیارد تومانی بانک مسکن

تخلف بانک مسکن,مسکن مهر واختلاس,دزدی بانک مسکن از مسکن مهر,تخلف در مسکن مهر,
♦️گزارش نسیم از تخلف 10 هزار میلیارد تومانی بانک مسکن در پروژه مسکن مهر 🔹بانک مسکن در جریان بازپرداخت اقساط مسکن مهر، حدود 12 هزار میلیارد تومان از مردم دریافت کرده و طبق قرارداد با بانک مرکزی باید این به نهاد عودت داده شود 🔹از این 12 هزار میلیارد تومان، حدود 2 هزار میلیارد تومان…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس