تعریف یک مترمربع سرانه ورزشی برای مسکن مهر پردیس

به نقل از خبرگزاری فارس - 1395/05/21   شهردار پردیس گفت: سرانه ورزشی در طرح جامع، 1.6 مترمربع و برای مسکن مهر پردیس یک مترمربع تعریف شده است.  …

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس