توقف یا کندی طرح مسکن مهر توجیه ندارد

مسکن مهر پردیس,مسکن مهر,ls;k liv \vnds,زمان تحویل مسکن مهر پردیس,قیمت نهایی مسکن مهر پردیس,توقف یا کندی مسکن مهر توجیه ندارد,
کارشناس ارشد بازار مسکن تاکید کرد:‌ دولت با وجود با همه انتقادات و مشکلات نباید طرح مسکن را رها کند و برای رونق صنعت مسکن نیاز داریم که این…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس