جلسه بررسی قیمت نهایی و زمان تحویل واحدهای مسکن مهر پردیس برگزار شد

قیمت نهایی مسکن مهر,اعلام زمان تحویل مسکن مهر پردیس,اخبار مسکن مهر پردیس,مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس,سعید غفوری,خبرگزاری فارس,روابط عمومسی شرکت عمران شهر جدید پردیس,بابازاده,مشکلات مسکن مهر,تکمیل مسکن مهر پردیس,تحویل قراردادهای مسکن مهر پردیس,تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر پردیس,افزایش قیمت مسکن مهر پردیس,زمان تحویل مسکن مهر پردیس,زمان تحویل فاز 11 پردیس,زمان تحویل فاز 5 پردیس,زمان تحویل فاز 9 پردیس,زمان تحویل فاز 8 پردیس,انتخاب واحد مسکن مهر پردیس,گزارش پیشرفت مسکن مهر پردیس,
به نقل از خبرگزاری فارس - 1395/04/17   اولین جلسه رسمی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با نمایندگان متقاضیان مسکن مهر این شهر برگزار و در آن درباره قیمت نهایی، زمان تحویل واحدها، انتخاب واحد و تحویل قراردادها مطرح شد.   به گزارش خبرگزاری فارس از روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس