حذف شروط ۴ گانه برای فروش واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی کارساز نشد

حذف شروط ۴ گانه مسکن مهر,مسکن مهر پردیس,مسکن مهر,واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی,وزارت راه و شهرسازی,خبرگزاری فارس,مسکن مهر پردیس فاز 11,مسکن مهر پردیس فاز 8,مسکن مهر پردیس فاز 5,مسکن مهر پردیس فاز 11 شرکت کوزو,مسکن مهر پردیس دره بهشت,مسکن مهر پردیس کوزو,مسکن مهر پردیس فاز 9,مسکن مهر پردیس ورود متقاضیان,مسکن مهر پردیس فاز 11 کوزو,مسکن مهر پردیس فاز 11 زمان تحویل,مسكن مهر پرديس فاز 11 كوزو,مسکن مهر پردیس فاز 11 نقشه,مسکن مهر پردیس فاز 11 عکس,مسکن مهر پردیس فاز 11 زون 5,
به نقل از خبرگزاری فارس - 1395/04/12 حذف شروط ۴ گانه برای فروش واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی کارساز نشد / ثبت‌نام هزار نفر برای ۱۱۷ هزار واحد   در حالیکه از زمان آغاز ثبت نام برای ۱۱۷ هزار واحد مسکونی مهر فاقد متقاضی حدود ۲ ماه می گذرد و ۴ شرط خرید این واحدها نیز برداشته شد اما گزارشها…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس