تاثیر اعتراضات متقاضیان مسکن مهر فاز 11 بر عملکرد دولت

حذف افزایش 12 میلیونی,حذف نامه 12 میلیونی,کاهش قیمت فاز 11,عقب نشینی شرکت عمران پردیس,تاثیر اعتراضات به افزایش قیمت ها,تاثیر اعتراضات به مسکن مهر,
تاثیر اعتراضات متقاضیان مسکن مهر فاز 11 بر عملکرد دولت حذف نامه افزایش 12 میلیونی از کارتابل متقاضیان فاز 11 پردیس در پی اعتراضات گروه کثیری…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس