سامانه هوشمند مسکن مهر از دسترس خارج شد

سامانه هوشمند پردیس,سامانه مسکن مهر,سامانه هوشمند مسکن مهر,کارتابل متقاضیان مسکن مهر,نامه های اداری مسکن مهر,متقاضیان مسکن مهر,دعوتنامه مسکن مهر,دعوتنامه پردیس,سامانه ارسال دعوتنامه مسکن مهر,
سامانه هوشمند شرکت عمران پردیس مربوط به پروژه‌های مسکن مهر این شهر به‌نشانی mehr.pardis-ntoir.gov.ir از دسترس خارج شده و متقاضیان نمی‌توانند به آن وارد شوند.

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس