شرط حذف‌نشدن از مسكن‌مهر پرديس

مسكن مهر پرديس,افزايش قيمت ها,افزايش اقساط مسكن مهر پرديس,حذف از كوزو,كوزو,مسكن مهر كوزو,
همه پيش‌خريداران بايد براي اطلاع از ميزان بدهي ناشي از افزايش قيمت به كارگزاري پرديس مراجعه كنند . هشدارهاي پي‌درپي هفته‌هاي اخير از سوي شركت عمران شهر جديد پرديس در خصوص خطر حذف امتياز پيش‌خريداران پروژه 80 هزار واحدي مسكن‌مهر در اين شهر، باعث شده هر كدام از پيش‌خريداران …

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس