شرکت عمران پردیس مصوبه دولت را اجرا نکرد

خدمات زیربنایی روبنایی,آماده سازی مسکن مهر,شرکت عمرا پردیس,
معلوم نیست منابع مالی آماده‌سازی پروژه‌های مسکن مهر قرار است از چه محلی تامین شود. در این زمینه تهاتر زمین مصوب هیئت دولت را دارد که متاسفانه هنوز این مصوبه اجر

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس