طرح مسکن مهر فاجعه‌آمیز است

مسکن مهر پردیس,اخبار مسکن مهر,تکمیل مسکن مهر,تحویل مسکن مهر,آخوندی,مسکن مهر فاجعه آمیز است,نشست علنی مجلس,جمله به مسکن مهر,انشعابات مسکن مهر,خدمات روبنایی و زیربنایی مسکن مهر,
به نقل از خبرگزاری تسنیم - 1395/03/24 وزیر راه در ادامه سیاست سه سال اخیر یکبار دیگر به مسکن مهر حمله کرد و با فاجعه آمیز دانستن این طرح گفت:پیش از وزارت من برای خرید ۶ فروند هواپیما توافقی صورت گرفت که با رقم مورد توافق اخیر برای خرید همان تعداد هواپیما ۵ تا ۷ میلیون دلار تفاوت دارد.…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس