عارف-دردفترمجمع نمایندگان تهران درپردیس

فراکسیون امید,مسکن مهرپردیس,پیگیری مطالبات مسکن مهر پردیس,نماینده مردم تهران در مجلس,مجمع نمایندگان تهران,
عارف در دفتر مجمع نمایندگان تهران در پردیس: پروژه «مسکن مهر» از سوی دولت مورد توجه ویژه قرار گرفت/کم رنگ بودن حضور رسانه ای برخی نمایندگان عمدی است رئیس فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه پروژه مسکن مهر از سوی دولت مورد توجه ویژه قرار گرفت، گفت:اگر حضور رسانه ای برخی نمایندگان…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس