شکایت متقاضیان مسکن مهر پردیس به دیوان عدالت اداری

شکایت دیوان عدالت,رای دیوان عدالت برای مسکن مهر,اعراض مسکن مهری ها,تجمع مقابل بانک مرکزی,تجمع مسکن مهری ها,مشکلات مسکن مهر,کاهش آورده نقدی مسکن مهر,کاهش آورده نقدی در پردیس,افزایش قیمت در مسکن مهر پردیس,مصوبه 47060,هزینه ای زیربنایی و روبنایی,
شنیده ها حاکی از آن است که جمع کثیری از متقاضیان درصدد پیگیری شکایت دیوان عدالت برای گرفتن رای قطعی مبنی بر لغو مصوبه غیرقانونی 47060 هیات وزیران هستند.

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس