مزایده مسکن مهر آغاز شد

مزایده مسکن مهر پردیس,اخبار مزایده مسکن مهر پردیس,اعتبار مسکن مهر,تخصیص اعتبارات به مسکن مهر,تکمیل مسکن مهر,وعده تکمیل مسکن مهر,آخرین خبر تحویل مسکن مهر,دولت و مسکن مهر,مسکن مهر,مسکن مهر پردیس فاز 11 زمان تحویل,مسكن مهر پرديس فاز 11 كوزو,مسکن مهر پردیس فاز 11 نقشه,مسکن مهر پردیس فاز 11 عکس,مسکن مهر پردیس فاز 11 زون 5,مسکن مهر پردیس فاز 11 زون 2,مسکن مهر پردیس فاز 11 تحویل,مسکن مهر پردیس فاز 8 دره بهشت,مسکن مهر پرديس فاز 8,مسکن مهر پردیس فاز 8 ساوالان,مسکن مهر پردیس فاز 8 انتخاب واحد,
به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد - 1395/05/05   به دنبال صدور مجوز واگذاری مسکن مهر توسط پیمانکاران دولت، یکی از شرکت‌های پیمانکار پروژه‌های…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس