مسکن مهر در ماراتن پایانی/۱۴ درصد تا افتتاح

مسکن مهر پردیس,مسکن مهر,ls;k liv,آخرین خبر تحویل مسکن مهر,قیمت نهایی مسکن مهر,فازهای مسکن مهر پردیس,زمان تحویل مسکن مهر پردیس,
در شرایطی که ۸۶ درصد واحدهای مسکن مهر به متقاضیان تحویل داده شده بنا به گفته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر ۱۴ درصد باقی مانده…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس