میزان محبوبیت مدیران و مسئولان شرکت عمران شهر جدید پردیس در میان متقاضیان!

امیدواریم که با این همه افزایش قیمت واحدها تا پایان سال به متقاضیان تحویل داده شود!

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس