پرداخت ۵میلیارد تومان به شرکت ترکیه ای کوزو در ازای تحویل مسکن مهر

تحویل مسکن مهر,مسکن مهر پردیس,تحویل واحدها,شرکت ترکیه ای کوزو,ls;k liv,پردیس,کوزو,

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس