پرس وجوی حضوری در مورد حاشیه های اخیر مسکن مهر پردیس فاز11

درود به دلیل صحبت های ضدونقیضی که در خبرگزاری ها دیدم احساس کردم که مراجعه حضوری خیلی بهتر از گشتن توی وبلاگهاست. فردا صبح روز چهارشنبه 8خرداد…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس