پرس وجوی حضوری در مورد حاشیه های اخیر مسکن مهر پردیس فاز11

درود به دلیل صحبت های ضدونقیضی که در خبرگزاری ها دیدم احساس کردم که مراجعه حضوری خیلی بهتر از گشتن توی وبلاگهاست. فردا صبح روز چهارشنبه 8خرداد به پردیس میرم تاکلا از اتفاقات اخیر سردر بیارم.اگر سوالی ذهن شمارومشغول کرده برام توقسمت نظرات بذارید.                                                                                                                                                                                             …

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس