شهرهای جدید مسکن مهر

تحویل واحدهای مسکن مهر,مسکن مهرشهرهای جدید,محسن نریمان,اتمام شهرهای جدید,شهرهای جدید,
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه طی هفته های آینده در پردیس و پرند واحدهایی از مسکن مهر افتتاح خواهیم کرد گفت: تا پایان سال در…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس