پروژه کوزو نسبت به سایر واحدها دیر تر تحویل داده می شود

امتیاز مسکن مهر,امتیاز واریز مسکن کوزو پردیس,مسکن مهر پردیس,مسکن مهر پردیس کوزو,کوزو,آورده,امتیاز آورده,مسكن مهر,مسكن مهر پرديس,كوزو,پرديس11,افزايش قيمت پرديس,واگذاري پرديس,وام مسكن مهر پرديس,پردیس,فاز 11 پردیس,نقشه فاز 11,کوزو پردیس,جمع آورده مسکن مهر پردیس,زمان تحویل واحدهای مسکن مهر پردیس,
گاز رساني به پروژه هاي مسكن مهر پرديس آغاز شد/تسريع در ساخت واحدهاي مسكن مهر پرديس مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: گاز رسانی به واحدهای…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس