پیمانکاران مسکن مهر پردیس برای تکمیل واحدها به خط شدند/ با شرط سرپرستی پردیس را پذیرفتم

مسکن مهر پردیس,اخبار مسکن مهر,غفوری,سرپرست عمران شهر جدید پردیس,متقاضیان مسکن مهر,تحویل مسکن مهر,تکمیل مسکن مهر,بازدید از سایت های مسکن مهر,پیمانکاران مسکن مهر,
به نقل از خبرگزاری فارس - 1395/03/23 سرپرست جدید شهر جدید پردیس با بیان اینکه پیمانکاران مسکن مهر این شهر را به خط کرده و به صحبت‌های آنها گوش…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس