شکایت مسکن مهری ها در 6 دی ماه به دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت,شکایت دیوان عدالت,شکایت مسکن مهری ها,شکایت متقاضیان,ابطال مصوبه,مصوبه مسکن مهر,مصوبات مسکن مهر,شکایت مالکان مسکن مهر,زان شکایت مسکن مهری ها,آدرس شکایت مسکن مهری ها,محل شکایت مسکن مهری ها,
مترو صادقیه: تاکسی خط پونک-بزرگراه ستاری-تقاطع مخبریمترو صادقیه: با اتوبوس های جنت آباد شمالی-ایستگاه مخبریمیدان آزادی: اتوبوس های دانشگاه آزاد- ایستگاه مخبری

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس