کارنامه خالی اقتصادی دولت و بازگشت به مسکن مهر با تزریق 2650 میلیارد تومان

مسکن مهر پردیس,تزریق اعتبار به مسکن مهر,تکمیل مسکن مهر,تحویل مسکن مهر,آخوندی,انتقاد از مسکن مهر,مسکن اجتماعی,وعده تحویل مسکن مهر,
به نقل از مشرق - 18 خرداد 1395 مصوبه دولت برای تکمیل مسکن مهر، اقدام مفیدی است که البته با تاخیری 2.5 ساله در دستور کار قرار گرفته است و اگر در همان…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس