اطلاعیه شماره 38 شرکت عمران پردیس

شرکت عمران پردیس، خرید و فروش واحدها، واگذاری زمین،,امتیاز مسکن مهر,امتیاز واریز مسکن کوزو پردیس,مسکن مهر پردیس,مسکن مهر پردیس کوزو,کوزو,آورده,امتیاز آورده,مسكن مهر,مسكن مهر پرديس,كوزو,پرديس11,افزايش قيمت پرديس,واگذاري پرديس,وام مسكن مهر پرديس,پردیس,فاز 11 پردیس,نقشه فاز 11,کوزو پردیس,جمع آورده مسکن مهر پردیس,
/ ممنوعیت نقل و انتقال امتیاز مسكن مهر/ بسمه تعالی نظر به اینکه در شرایط قراردادهای مسکن مهر (99 ساله) ذکر گردیده که مستاجر بدون موافقت موجر…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس