اخذ ۱۲ میلیون تومان دیگر از متقاضیان مسکن مهر فاز ۱۱ پردیس

مقامات و مسئولین,افزایش 12 میلیونی فاز 11,اقدامات مجلس برای فاز 11,راهکار مجلس برای فاز 11,سرنوشت فاز 11,کاهش آورده متقاضیان مسکن مهر,مسکن مهر پردیس,تکمیل فاز 3,تکمیل فاز 3 پردیس,زئیات قیمت نهایی واحدهای مسکن مهر پردیس فاز 11,قیمت نهایی فاز 11,قیمت نهایی مسکن مهر,زمان تحویل مسکن مهر,زمان قطعی تحویل واحدهای مهر,قیمت نهایی واحدهای کوزو پردیس,امتیاز واریز مسکن کوزو پردیس,مسکن مهر پردیس کوزو,جمعآورده مسکن مهر پردیس کوزو,کوزو,آورده,
مهندس خسروی، نماینده سمنان و عضو کمیسیون عمران درباره خبر افزایش قیمت فاز 11 مسکن مهر پردیس گفت: «من کاملاً مخالفم». وی از مسئولین دولت…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس