۸۱۲ میلیارد تومان در زیرساختهای مسکن مهر پردیس هزینه شده است

به نقل از خبرگزاری تسنیم - 1395/05/01   قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از هزینه ۸۱۲ میلیارد تومان در زیرساختهای مسکن مهر پردیس خبر داد و گفت:‌…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس