وزیر راه و شهرسازی: میراث‌دار شلختگی دولت قبل در مسکن مهر هستیم

مسکن مهر پردیس,زمان تحویل مسکن مهر پردیس,آخرین خبر مسکن مهر پردیس,ls;k liv \vnds,مسکن مهر,قیمت نهایی مسکن مهر پردیس,میراث دار شلختگی دولت قبل در مسکن مهر,
وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که دولت قبل تصمیم اشتباهی برای ساخت این حجم واحد مسکن مهر در پردیس گرفت و ما میراث دار شلختگی دولت گذشته هستیم،…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس