400 میلیارد بدهی به کوزو؟

امتیاز مسکن مهر,امتیاز واریز مسکن کوزو پردیس,مسکن مهر پردیس,مسکن مهر پردیس کوزو,کوزو,آورده,امتیاز آورده,مسكن مهر,مسكن مهر پرديس,كوزو,پرديس11,افزايش قيمت پرديس,واگذاري پرديس,وام مسكن مهر پرديس,پردیس,فاز 11 پردیس,نقشه فاز 11,کوزو پردیس,جمع آورده مسکن مهر پردیس,زمان تحویل واحدهای مسکن مهر پردیس,
400 میلیارد بدهی به ازای 35000 واحدی که در کوزو در حال ساخت است،برای هر واحد حدود 12 میلیون تومان میشود.پس حتی اگر واقعیت داشته باشد ،مشکلی نیست که حل نشودو در حساب اکثر متقاضیان این پول دست نخورده باقی مانده است.آیا ممکن است دولت پول را در اختیار داشته باشد ولی بدهی خود را ندهد تا پروژه…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس