close
تبلیغات در اینترنت
آخرین اخبار مسکن مهر پردیس

آخرین اخبار مسکن مهر پردیس

اطلاعاتی که هر متقاضی مسکن مهر در شهر پردیس لازم است از آن اطلاع داشته باشد. از مراحل افتتاح و تحویل واحدها گرفته تا اولویت های منتشر شده برای ترتیب تحویل واحدهای مسکن مهر، میزان آورده واحدها
اطلاعاتی که هر متقاضی مسکن مهر در شهر پردیس لازم است از آن اطلاع داشته باشد. از مراحل افتتاح و تحویل واحدها گرفته تا اولویت های منتشر شده برای ترتیب تحویل واحدهای مسکن مهر، میزان آورده واحدها

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس