close
تبلیغات در اینترنت
آخرین اطلاعات از افتتاح و تحویل واحدهای فاز11

آخرین اطلاعات از افتتاح و تحویل واحدهای فاز11

آخرین اطلاعات از افتتاح و تحویل واحدهای فاز11 و اولویت های تحویل واحد، ارزش امتیاز و قیمت واحدهای مسکن مهر فاز11 در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.
آخرین اطلاعات از افتتاح و تحویل واحدهای فاز11 و اولویت های تحویل واحد، ارزش امتیاز و قیمت واحدهای مسکن مهر فاز11 در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس