close
تبلیغات در اینترنت
آخرین اخبار و اطلاعات افتتاح و تحویل واحدهای فاز8

آخرین اخبار و اطلاعات افتتاح و تحویل واحدهای فاز8

آخرین اطلاعات از افتتاح و تحویل واحدهای فاز8 (دره بهشت) و اولویت های تحویل واحد، ارزش امتیاز و قیمت واحدهای مسکن مهر فاز8 در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.
آخرین اطلاعات از افتتاح و تحویل واحدهای فاز8 (دره بهشت) و اولویت های تحویل واحد، ارزش امتیاز و قیمت واحدهای مسکن مهر فاز8 در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس