close
تبلیغات در اینترنت
آخرین اطلاعات از افتتاح و تحویل واحدهای فاز5

آخرین اطلاعات از افتتاح و تحویل واحدهای فاز5

آخرین اطلاعات از افتتاح و تحویل واحدهای فاز5 و اولویت های تحویل واحد، ارزش امتیاز و قیمت واحدهای مسکن مهر فاز5 در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.
آخرین اطلاعات از افتتاح و تحویل واحدهای فاز5 و اولویت های تحویل واحد، ارزش امتیاز و قیمت واحدهای مسکن مهر فاز5 در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس