close
تبلیغات در اینترنت
نتیجه جلسه با دکتر محجوب، بررسی پرونده مسکن مهر در کمیسیون اصل 90

نتیجه جلسه با دکتر محجوب، بررسی پرونده مسکن مهر در کمیسیون اصل 90

کمیسیون اصل 90,مسکن مهر پردیس,مشکلات فرهنگی مسکن مهر,مشکلات اجتماعی مسکن مهر,تخلف در وام مهر,تخلف در وام مسکن مهر,نخلفات شرکت عمران,پرونده مسکن مهر,پیگیری پرونده مسکن مهر,
برخی شکایت ها مربوط به قیمت تمام شده مسکن مهر است که با آنچه که تعهد شده بود فرق دارد و افزایش قیمت یافته است.

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس