close
تبلیغات در اینترنت
قیمت نهایی واحدهای مسکن مهر فاز 8 پردیس

قیمت نهایی واحدهای مسکن مهر فاز 8 پردیس

قیمت نهایی فاز8,قیمت نهایی فاز 8 پردیس,فاز8 پردیس,فاز 8 مسکن مهر پردیس,آخرین قیمت فاز8 مسکن مهر پردیس,فاز هشت,دره بهشت,قیمت نهایی فاز هشت پردیس,مبلغ آورده فاز8 پردیس,
قیمت نهایی واحدهای مسکن مهر فاز 8 پردیس حدود 58 میلیون تومان (57.8 میلیون تومان) خواهد بود.متقاضیان مسکن مهر شهرهای جدید با آن به خصوص طی دو سال اخیر درگیر بوده

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس