close
تبلیغات در اینترنت
زمان تکمیل مسکن مهر در شهرهای جدید

زمان تکمیل مسکن مهر در شهرهای جدید

نیمه تمام ماندن مسکن مهر,توصیه رهبر انقلاب,مسکن مهر زمان تحویل,نتیجه مسکن مهر,سرانجام مسکن مهر,استیضاح وزیر راه,
آخوندی در حالی بعدها طرح مسکن مهر را «مزخرف»خواند که در جلسه رای اعتماد، ادعا کرده بود وی خود اولین فردی بوده است که چنین طرحی را وارد نظام برنامه ریزی کشور کرد

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس