close
تبلیغات در اینترنت
افتتاح 35 واحد از کوزو دره آرا فاز 11

افتتاح 35 واحد از کوزو دره آرا فاز 11

آورده متقاضیان,مسکن مهر پردیس,اخبار مسکن مهر,اخبار فاز 8,اخبار فاز 5,اخبار فاز11 پردیس,تکمیل واحدها,مبلغ نهایی کوزو,مبلغ نهایی فاز 11,قیمت نهایی فاز 11,آخرین قیمت فاز 11,آخرین قیمت مسکن مهر,میزان مبلغ مسکن مهر,زمان افتتاح مسکن مهر,زمان افتتاح فاز 11,زمان تحویل کلید فاز 11,جریمه تاخیر مسکن مهر,جریمه فاز 11,بلوک های آماده فاز 11,بلوک های آماده کوزو,
هر چند که مشکل اصلی توقف پروژه ها را باید در نبود منایع مالی جستجو کرد اما همواره تجربه نشان داده در ایران مدیران فدای کمبود منابع مالی می شوند. با اینحال مدیر

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس