close
تبلیغات در اینترنت
مردم چشم انتظار تحویل مسکن مهر/ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ پول مردم کجاست؟

مردم چشم انتظار تحویل مسکن مهر/ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ پول مردم کجاست؟

به نقل از خبرگزاری دانشجو - 1395/05/17 آخوندی: «مسکن مهر دردی از مردم دوا نمی‌کند.» وزیر شهرسازی اما خوب می‌داند اگر مسکن مهر دردی از مردم دوا نمی‌کند، قطعاً این روزها دردی به دردهای مردم افزوده است.   گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح مسکن مهر همه را گرفتار کرده، گفت: «مسکن مهر، دردی از مردم دوا نمی‌کند!» آخوندی خوب می‌داند اگر مسکن مهر دردی از مردم دوا نمی‌کند، قطعاً این روزها دردی به دردهای مردم اضافه…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس