close
تبلیغات در اینترنت
۳۵۰ هزار شکایت مستقیم از مسکن مهر

۳۵۰ هزار شکایت مستقیم از مسکن مهر

«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند، پاسخ کافی دهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»   وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس در این سطور خلاصه شده است؛ وظایفی که این کمیسیون را به یکی از مهم‌ترین و معتبرترین نهادها تبدیل کرده است؛ نهادی که رابط مستقیم مردم با مجلس و سایر قواست و به نظر…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس