close
تبلیغات در اینترنت
آخرین وضعیت بلوک های زون 5 فاز 11 مسکن مهر

آخرین وضعیت بلوک های زون 5 فاز 11 مسکن مهر

زون 5,فاز 11,آخرین وضعیت فاز 11,آخرین وضعیت واحدهای فاز 11,آخرین وضعیت مسکن مهر,زمان تکمیل زون 5,زمان تحویل زون 5,بلوک های زون 5,واحدهای زون 5,
پیگیر آخرین پیشرفت پروژه ها، تصاویر از موقعیت و پیشرفت بلوک ها و ... از نگاه تیم بازدید گروه های ساکنین در سایت ساکنین مسکن مهر باشید.

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس