close
تبلیغات در اینترنت
جدول ارائه شده برای نمایش خسارت های ناشی از دیرکرد

جدول ارائه شده برای نمایش خسارت های ناشی از دیرکرد

قیمت تمام شده,قیمت نهایی فاز 8,افزایش فاز 8,مسکن مهر پردیس,افزایش مسکن مهر,قیمت نهایی فاز 11,قیمت نهایی فاز 5,قیمت نهایی فاز 9,خسارت تحویل مسکن مهر,خیارت مسکن مهر پردیس,خسارت ناشی از عدم تحویل به موقع,زمان تحویل به موقع واحدها,خسارت تحویل,دیرکرد تحویل مسکن مهر,آنالز قیمت فاز 8پ,آنالیز قیمت فاز 9,آنالیز قیمت فاز 11,جدول خسارت فاز 11,
بررسی افزایش های مستقیم و غیرمستقیم واحدهای مسکن مهر پردیس ناشی از تأخیر در تحویل واحدها، فشار های مالی وارد بر متقاضیان مسکن مهر پردیس چقدر است؟

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس