close
تبلیغات در اینترنت
قیمت نهایی واحدهای مسکن مهر کوزو

قیمت نهایی واحدهای مسکن مهر کوزو

امتیاز مسکن مهر,امتیاز واریز مسکن کوزو پردیس,مسکن مهر پردیس,مسکن مهر پردیس کوزو,کوزو,آورده,امتیاز آورده,مسكن مهر,مسكن مهر پرديس,كوزو,پرديس11,افزايش قيمت پرديس,واگذاري پرديس,وام مسكن مهر پرديس,پردیس,فاز 11 پردیس,نقشه فاز 11,کوزو پردیس,جمع آورده مسکن مهر پردیس,زمان تحویل واحدهای مسکن مهر پردیس,
میزان آورده نقدی متقاضیان فاز 11 مسکن مهر پردیس فاز 11 کوزو میزان وام تعلق گرفته به واحدهای مسکن مهر پردیس فاز 11 کوزو میزان آورده برای دریافت دعوتنامه میزان آورده بعد از دریافت دعوتنامه برای عقد قرارداد میزان آورده زمان تحویل واحد 25000000 (بیت و پنج میلیون تومان) 3000000 (سه میلیون تومان) 2000000 (دو میلیون تومان) مجموعا میزلان آورده نقدی متقاضیان مسکن مهر  30000000 تومان (سی میلیون تومان) است . 30000000 تومان سی میلیون تومان   تیرماه 95: جدول بالا مربوط به آخرین قیمت در سال 93 می باشد.…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس