close
تبلیغات در اینترنت
بررسی اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی در 15 دی ماه 95

بررسی اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی در 15 دی ماه 95

بررسی اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی در 15 دی ماه 95,معاون وزیر,مصاحبه نریمان,اقساط مسکن مهر,قیمت مسکن مهر,مسئولین مسکن مهر,مسئول مسکن مهر,مدیر مسکن مهر,مشکلات مسکن مهر,نواقص مسکن مهر,وام مسکن مهر,وام 10 میلیونی مسکن مهر,
بررسی مصاحیه 15 دی ماه مهندس نریمان و تحویل دادن چند خط دروغ به مردم توسط ایشان و حفط رویه معمول مصاحبه مبتنی بر فریب کاری و دروغ

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس