close
تبلیغات در اینترنت
اولویت های افتتاح و تحویل واحدهای فاز 11

اولویت های افتتاح و تحویل واحدهای فاز 11

تحویل زون1,تحویل زون5,افتتاح زون 1,طمان افتتاح فاز11,زمان افتتاح واحدهای زون 1,اولویت افتتاح فاز11,اولویت افتتاح کوزو,افتتاح زون 5,زمان افتتاح فاز 1,
برنامه اولویت های افتتاح در فاز 11 اعلام شده است که این برنامه در قالب نقشه و تصویر در زیر آمده است.

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس